Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ WYNAGRODZENIE

NRPiP: propozycja MZ w sprawie wynagrodzeń jest niesprawiedliwa

29 marca 2021
NRPiP: propozycja MZ w sprawie wynagrodzeń jest niesprawiedliwa

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17 marca 2021 r. Przypomnijmy, że Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia poparł propozycję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021.