Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
POŁOŻNICTWO CIĘCIE CESARKIE

Cięcie cesarskie na życzenie

16 listopada 2020
Cięcie cesarskie na życzenie

Wiele kobiet decyduje się na ciecie cesarskie, które aktualnie jest najczęstszą operacją położniczą. Rozwiązywanie ciąż drogą cięcia na prośbę pacjentki, pomimo wskazań medycznych, ma tendencję wzrostową. Wynika to z podejścia pacjentek, według których cięcie cesarskie jest łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejszy dla niej i dla dziecka, niż poród naturalny.

Takie podejście kobiet w ciąży wynikać może z braku rzetelnej wiedzy na temat fizjologii porodu. Autorzy tego artykułu wyjaśniają, jak wygląda sytuacja cięcia cesarskiego na życzenie w Polsce i na świecie, a także wskazują dlaczego kobiety proszą o rozwiązanie ciąży cięciem cesarskim. Artykuł omawia argumenty przytaczane przez zwolenników cięcia cesarskiego na życzenie oraz wyjaśnia, jakie jest stanowisko ekspertów w sprawie cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych. Dla szerszego omówienia problematyki związanej z cięciem cesarskim na życzenie autorzy wskazują na aspekt prawny. Prośba pacjentki o rozwiązanie ciąży poprzez cięcie cesarskie stawia lekarza ginekologa-położnika przed wyborem decyzji, który musi uwzględnić brak wskazań medycznych, ale też nie może zlekceważyć woli pacjentki.