Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ PANDEMIA KORONAWIRUS

Praca pielęgniarek i położnych w czasie pandemii

4 maja 2020

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy to grupa zawodowa, która wykonuje swoje zadania w ramach świadczenia opieki zdrowotnej w różnych placówkach oraz instytucjach. Działania personelu medycznego wiążą się z większym ryzykiem zakażeń koronawirusem, dlatego pielęgniarki i położne w szczególny sposób muszą zadbać o bezpieczeństwo oraz organizację swojej pracy. O to, czy praca pielęgniarek i położnych w czasie pandemii jest bezpieczna oraz o jakich zaleceniach należy bezwzględnie pamiętać, zapytaliśmy mgr Agatę Białas z Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.