Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PANDEMIA COVID-19 SARS-COV-2 ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA PRACA PIELĘGNIARKI MASECZKI ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKAŻENIA SZPITALNE STRES W PRACY RESUSCYTACJA OAIIT WYPALENIE ZAWODOWE

Stan pandemii a obciążenie pracą pielęgniarek anestezjologicznych

mgr Michalina Stegenta, 22 lutego 2021

Czynności, jakie wykonują pielęgniarki pracujące na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, wiążą się ze znacznym obciążeniem fizycznym i psychicznym, którego źródła doszukujemy się w poczuciu odpowiedzialności, niezawodności, szybkości działania i dyspozycyjności.

W efekcie zagrożenia zdrowotnego wywołanego niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się korona­wirusa SARS-CoV-2 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię. Nowy koronawirus został rozpoznany w grudniu 2019 r. w Wuhan, chińskiej pro­wincji Hubei. Wyizolowany nowy typ wirusa 7 stycznia 2020 roku nazwano novel corona­virus-nCo, określany obecnie SARS-CoV-2, który genomem przypomina wirusy SARS (90%) i MERS (60%). W Polsce 4 marca po­twierdzono pierwszy przypadek COVID-19, choroby wywołanej przez SARS-CoV-2. 

Jak podaje Europejskie Centrum ds. Zapo­biegania i Kontroli Chorób, do 16 maja 2020 r. odnotowano ponad 4,5 mln przypadków zachorowań na COVID-19 w 187 państwach i terytoriach, w tym ponad 307 tys. Zgonów i blisko 1,67 mln przypadków wyzdrowień.