Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI ROLA PIELĘGNIARKI

Przekazywanie kompetencji w skali globalnej (ang. Task shifting)

21 października 2021
Przekazywanie kompetencji w skali globalnej (ang. Task shifting)

Przepisywanie leków przez pielęgniarki to przesuniecie zadań (ang. Task shifting) z lekarzy do innych zawodów, w tym przypadku do pielęgniarek. W tym celu powołano w latach 60. pielęgniarkę zaawansowanej praktyki (APN/NP – Nurse Practioner), która miała być nową rolą dla pielęgniarek. 

Zakładano, że z czasem część zadań, które wykonują lekarze zostanie przekazane pielęgniarkom z różnych powodów. Najczęstszym powodem był brak lekarzy, lecz także lepsze komunikowanie się z pacjentem, które charakteryzuje zawód pielęgniarki. Przeniesienie zadań z lekarzy na pielęgniarki lub innych niemedycznych świadczeniodawców zostało zidentyfikowane jako strategia mająca na celu złagodzenie niedoborów, poprawę jakości i wydajności opieki.