Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICTWO PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Polskie pielęgniarki i położne coraz starsze. Alarmujące dane NIPiP

Ewa Szarkowska, 20 stycznia 2022
Polskie pielęgniarki i położne coraz starsze. Alarmujące dane NIPiP

Blisko 77 tysięcy pracujących w systemie ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych to osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, mogą więc w każdej chwili zakończyć pracę i ostatecznie przejść na emeryturę – ostrzega Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.