Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MINISTERSTO ZDROWIA PACJENT

NIPiP: List otwarty medyków do pacjentów

21 lipca 2021
NIPiP: List otwarty medyków do pacjentów

Przedstawiciele związków zawodowych i samorządów medyków wystosowali oficjalny list otwarty do pacjentów w odpowiedzi na publikację ministra Adama Niedzielskiego listu, podpisanego przez prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym – w odpowiedzi na wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia.