Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO UDAR MÓZGU

Pielęgnowanie pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu leczonego trombolitycznie

30 sierpnia 2021
Pielęgnowanie pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu leczonego trombolitycznie

Niedokrwienny udar mózgu jest stanem nagłym, zagrażającym życiu, wymagającym leczenia specjalistycznego, trombolitycznego w krótkim oknie czasowym do 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych symptomów udaru. Celem zastosowania tego leczenia jest udrożnienie wcześniej zamkniętych przez materiał zakrzepowo-zatorowy naczyń domózgowych.

Choroba ta, w jednej chwili z człowieka aktywnego, pełnego planów, obowiązków, który pełni różne role społeczne, zawodowe, rodzinne czyni bezradnego, wymagającego opieki i pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.