Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE UDAR MÓZGU WYLEW KRWI DO MÓZGU

Udar niedokrwienny mózgu leczony trombolitycznie - powikłania i ich leczenie

16 sierpnia 2021
Udar niedokrwienny mózgu leczony trombolitycznie - powikłania i ich leczenie

Na całym świecie udar mózgu należy do najczęstszych chorób w populacji osób dorosłych. Według kompleksowych, ogólnoświatowych badań Th e Global Burden of Diseases Study udar mózgu jest drugą pod względem częstości przyczyną zgonu i najczęstszą przyczyną inwalidztwa w populacji osób powyżej 45. r.ż., przez co powoduje nie tylko istotne następstwa kliniczne, lecz także socjalne i ekonomiczne.

Niedokrwienne zaburzenia krążenia w ośrodkowym układzie nerwowym można podzielić na cztery kategorie: ze względu na patomorfologię udaru, ze względu na długość utrzymywania się objawów, ze względu na mechanizm patogenetyczny oraz zależnych od rodzaju dorzecza naczyniowego, objętego zaburzeniami i rozległości zawału mózgu.