Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRAKTYKA ZAWODOWA WYNAGRODZENIE PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

OZZPiP krytycznie o noweli regulującej najniższe wynagrodzenie

Ewa Szarkowska, 29 kwietnia 2022
OZZPiP krytycznie o noweli regulującej najniższe wynagrodzenie

Związki zawodowe pielęgniarek i położnych zgłosiły istotne uwagi do projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Od uwzględnienia tych postulatów w dalszych pracach legislacyjnych związkowcy warunkują akceptację ustawy.