Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE LECZENIE RAN OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran

mgr Michalina Stegenta, 23 września 2021
Osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran

Osocze bogatopłytkowe zostało zdefiniowane przez hematologów w latach 70. XX w. w celu opisania preparatu o zwiększonym stężeniu krwinek płytkowych w porównaniu ze stężeniem krwinek płytkowych w krwi obwodowej, którym początkowo leczono chorych z trombocytopenią.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) w badaniach

Osocze bogatopłytkowe (PRP, platelet-rich plasma) to preparat autologiczny, pozyskany z krwi obwodowej pacjenta, zawierający zwiększoną liczbę trombocytów (PLT, platelets) w niewielkiej objętości osocza, co stanowi, iż jest ono produktem inżynierii tkankowej spełniającym kryteria koncepcji ortobiologii, dziedziny z pogranicza nauki i medycyny, która wykorzystuje osiągnięcia biologii i biochemii, w celu tworzenia materiałów zastępczych, skupiającej się na wykorzystywaniu i wzmacnianiu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu do leczenia różnych schorzeń.