Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO KREW POBIERANIE KRWI BADANIE KRWI KREW KAPILARNA POBIERANIE KRWI RATOWNICTWO

Bezpieczne pobieranie próbek krwi kapilarnej

23 września 2020

Badanie krwi jest źródłem wiedzy na temat czynności układu krwionośnego i wielu innych narządów w organizmie. Najczęściej zleca się je, aby wykryć, monitorować lub leczyć choroby. Istotny jest fakt, że służba zdrowia powinna każdego pacjenta traktować jak potencjalnie zarażonego, a każdy kontakt z jego materiałem biologicznym jako potencjalne zakażenie.

Autorzy wymienili osoby, które zgodnie z prawem są upoważnione do pobierania krwi: diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki, felczerzy, ratownicy medyczni. W artykule przedstawiono najważniejsze praktyki dotyczące bezpiecznego pobierania próbek krwi kapilarnej, aby jak zminimalizować możliwość zakażenia. Jako najważniejsze podano redukowanie możliwości ukłucia i unikanie niepotrzebnego kontaktu z krwią pacjenta. Przy pobieraniu krwi metodą kapilarną najważniejsze jest użycie rękawiczek ochronnych.