Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE TRANSFUZJA KRWI PRZETACZANIE KRWI PREPARATY KRWIOPOCHODNE KREW

Przetaczanie krwi

6 sierpnia 2011

Przetaczanie krwi jest procedurą bardzo często wykonywaną w placówkach służby zdrowia i uważaną za stosunkowo bezpieczną. Ryzyko związane z przetaczaniem krwi wynika z błędów ludzkich (np. omyłkowe podłączenie krwi niezgodnej), nieznajomości zasad przetaczania krwi i jej składników, nieprzestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, a także z powikłań wynikających z innych przyczyn (np. wstrząs anafilaktyczny, sepsa).