Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 KWARANTANNA PACJENT IZOLOWANY PANDEMIA

Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Co się zmienia?

24 lutego 2022
Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Co się zmienia?

Premier Morawicki poinformował, że po wielu konsultacjach medycznych i obserwacji tego, co się dzieje w innych krajach, że można zalecić daleko idące zmiany. Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące. Znieść te restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy.