Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
AKTUALNOŚCI COVID-19 KWARANTANNA PACJENT IZOLOWANY PANDEMIA

Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Co się zmienia?

24 lutego 2022
Obrazek artykułu

Premier Morawicki poinformował, że po wielu konsultacjach medycznych i obserwacji tego, co się dzieje w innych krajach, że można zalecić daleko idące zmiany. Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące. Znieść te restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy.