Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA COVID-19

Izby nie będą karać za brak szczepienia przeciwko COVID-19

Ewa Szarkowska, 18 lutego 2022
Izby nie będą karać za brak szczepienia przeciwko COVID-19

Jeden i ten sam czyn, polegający na naruszeniu obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 i związanej z tym odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zarazem źródłem odpowiedzialności zawodowej ponoszonej przez pielęgniarki i położne na podstawie przepisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych – twierdzi Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.