Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI LECZENIE COVID-19 MINISTERSTO ZDROWIA

MZ: Amantadyna nie jest zalecana w leczeniu COVID-19

11 lutego 2022
MZ: Amantadyna nie jest zalecana w leczeniu COVID-19

Prof. Adam Barczyk w trakcie konferencji w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że wstępne wyniki badań nad amantadyną na próbie 149 chorych na COVID-19 przebywających w szpitalu pokazują, że nie ma różnic pomiędzy grupą osób leczonych amantadyną, a grupą pacjentów przyjmujących placebo.