Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

MZ ogłasza liczbę miejsc i kwoty przeznaczone na szkolenia specjalizacyjne w 2022

15 grudnia 2021
MZ ogłasza liczbę miejsc i kwoty przeznaczone na szkolenia specjalizacyjne w 2022

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski ogłosił w obwieszczeniu z dnia 13 grudnia 2021 minimalną liczbę miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalną kwotę przeznaczoną na szkolenia specjalizacyjne w 2022 r.