Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAWO PRAKTYKA ZAWODOWA KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

NRPiP: Najważniejsza jest jakość kształcenia

Ewa Szarkowska, 4 maja 2022
NRPiP: Najważniejsza jest jakość kształcenia

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych powinien prowadzić przede wszystkim z mocy ustawy samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych oraz uczelnie wyższe posiadające wydziały pielęgniarstwa i położnictwa – podkreśla Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.