Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI

Nowe władze NIPiP

18 maja 2023
Nowe władze NIPiP

Trwa VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Wczoraj zostały ogłoszone nowe władze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, skład Rady oraz szefów pozostałych organów samorządu.