Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
AKTUALNOŚCI MUKOWISCYDOZA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE'A CHOROBY RZADKIE MINISTERSTO ZDROWIA NFZ

Nowe terapie dla trzech chorób rzadkich refundowane

16 lutego 2022
Nowe terapie dla trzech chorób rzadkich refundowane

Wiceminister zdrowia, Michał Miłkowski poinformował we wtorek, 15 lutego, że od marca trzy technologie lekowe będą finansowane z Funduszu Medycznego. Refundacja obejmie m.in. nową terapię dla chorych na mukowiscydozę.