Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBY RZADKIE ŚWIATOWY DZIEŃ CHORÓB RZADKICH

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Aneta Sadlik, 28 lutego 2020
Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Różnorodne, przewlekłe choroby, najczęściej o podłożu genetycznym, których wspólnym mianownikiem jest ich niska bądź bardzo niska częstość występowania to choroby rzadkie. Diagnoza chorób rzadkich jest trudna i czasami trwa wiele lat. Prace nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich zakończyły się wypracowaniem ogólnych założeń takich jak poszerzenie dostępności do wczesnej diagnostyki, terapii na najwyższym poziomie, rehabilitacji i stałej opieki.