Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA SZPITAL

MZ przeznacza 7 miliardów zł na modernizację polskich szpitali - 2029 roku

30 sierpnia 2021
MZ przeznacza 7 miliardów zł na modernizację polskich szpitali - 2029 roku

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na modernizację polskich szpitali do 2029 roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczy ok. 7 mld zł.