Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI OCHRONA ZDROWIA MINISTERSTO ZDROWIA

MZ: strategia rozwoju ochrony zdrowia "Zdrowa przyszłość"

1 lipca 2021
MZ: strategia rozwoju ochrony zdrowia "Zdrowa przyszłość"

Zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – to główne rozwiązania, które zakłada dokument “Zdrowa przyszłość”. Przewiduje także modernizację infrastruktury według standardów dostępności i stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych.