Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OPIEKA OKOŁOPORODOWA LAKTACJA

NIPiP: Porada laktacyjna świadczeniem gwarantowanym

25 kwietnia 2024
NIPiP: Porada laktacyjna świadczeniem gwarantowanym

Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, zaaprobowała proponowane przez Zespół ds. poprawy jakości opieki okołoporodowej w obszarze poradnictwa laktacyjnego rozwiązania systemowe mające na celu podniesienie standardów tej dziedziny.