Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT LAKTACJA KARMIENIE PIERSIĄ

Karmienie po przerwie, relaktacja

dr n. med. Marzena Kostuch, 7 sierpnia 2023
Karmienie po przerwie, relaktacja

Relaktacja to proces odbudowy laktacji w dowolnym momencie od zakończenia wytwarzania mleka. Laktacja indukowana, inaczej adopcyjna, to proces zainicjowania produkcji pokarmu u kobiety, która nie była w ciąży i nie karmiła piersią. Najczęściej laktacja indukowana dotyczy matki adopcyjnej. Oba te procesy nazywa się relaktacją.

Korzyści z relaktacji

Przesłanką do podjęcia procesu relaktacji jest zazwyczaj przekonanie co do korzyści zdrowotnych mleka kobiecego oraz chęć podkreślenia przez kobietę jej kompetencji rodzicielskich. Istotna jest również sama przyjemność i utrwalanie więzi dziecka z matką podczas karmienia piersią. Udokumentowano, że nawet niewielkie objętości ludzkiego mleka podane dziecku karmionemu mieszanką mogą mieć korzystne dla zdrowia matki i dziecka skutki.

Najwygodniej jest karmić dziecko prosto z piersi. Jeśli jednak jest to niemożliwe, mleko matki można odciągać i podawać dziecku w butelce lub metodą alternatywną.

Czynniki mogące mieć wpływ na powodzenie karmienia piersią po przerwie