Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

NIPiP alarmuje: prawie 30% żłobków bez obowiązkowej opieki pielęgniarskiej lub położniczej

9 listopada 2022
NIPiP alarmuje: prawie 30% żłobków bez obowiązkowej opieki pielęgniarskiej lub położniczej

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75) w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, obowiązkowe jest zatrudnienie przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej.