Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA PULMUNOLOGIA ZAPALENIE PŁUC UKŁAD ODDECHOWY

Zadania pielęgniarki rodzinnej. Dziecko z zapaleniem płuc

21 kwietnia 2007
Anatomia - model budowy płuc

Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci 10-20% to zapalenie płuc (pneumonia), które nie przestało być ważnym problemem klinicznym. Opieka nad dzieckiem chorym na zapalenie płuc nie jest łatwa. Konieczna jest współpraca lekarza, pielęgniarka rodzinna i rodziców.