Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI UDAR MÓZGU

NFZ: Profilaktyka udaru mózgu

26 października 2022
NFZ: Profilaktyka udaru mózgu

Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu spowodowane niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego. To jedna z najczęstszych przyczyn zgonów i niesprawności w Polsce wśród osób po 40 r.ż. Jak zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia?