Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 NFZ RZECZNIK PRAW PACJENTA

Negatywny wynik testu na COVID-19 nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

30 marca 2022
Negatywny wynik testu na COVID-19 nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

Podstawowym prawem pacjenta jest dostępność do świadczeń medycznych. Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni, narusza jego prawa. Jeśli taka sytuacja ma miejsce pacjent może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ.