Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA NFZ

MZ zapewnia, że problemy z wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych zostaną rozwiązane

19 października 2022
MZ zapewnia, że problemy z wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych zostaną rozwiązane

W NIPiP odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem, Prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym. Celem spotkania było omówienie nieprawidłowości i problemów w realizacji ustawy o wynagrodzeniach, której nowelizacja weszła w życie 1 lipca br.