Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA

MZ: Poprawiona ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjentów

18 maja 2023
MZ: Poprawiona ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjentów

Poprawiona ustawa o jakości oraz powołanie funduszu kompensacyjnego dla pacjentów – to najważniejsze rozwiązania projektów poselskich. Do prac nad „no fault" powołany zostanie zespół, który opracuje nowe regulacje.