Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI PO DYŻURZE PERSONEL MEDYCZNY

Medycyna jest kobietą! 33 wpływowe Polki, które codziennie ją kształtują

7 marca 2024
Medycyna jest kobietą

Z oddaniem pomagają pacjentom, jednocześnie znajdując czas na działalność polityczną, edukacyjną oraz aktywny rozwój polskiej medycyny i całego systemu ochrony zdrowia. Oto 33 inspirujące kobiety, których działania warto obserwować.