Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO POŁOŻNICTWO PRACA POŁOŻNEJ OPIEKA POŁOŻNEJ

Holistyczna opieka nad kobietą i jej rodziną

6 kwietnia 2010

Holistyczne podejście otwiera przed położną nowe możliwości. Staje się ona konsultantem, doradcą, położną i doulą w jednej osobie. Ma za zadanie otoczyć opieką nie tylko kobietę, ale całą jej rodzinę. Kiedy prześledzi się historię zawodu położnej w Polsce, łatwo zauważyć dwie tendencje, które miały duży wpływ na model opieki nad kobietą i jej dzieckiem.

Do lat 60. ub. wieku położne były niezależne. Zajmowały się młodą matką i jej rodziną, a kobietą – można powiedzieć – od poczęcia do śmierci. Lata 70. i 80. przyniosły radykalną zmianę. Zawód ten stał się niesamodzielny, podporządkowany lekarzom. Położne wykonywały zlecenia, niejednokrotnie nie znając nazwisk pacjentek, którymi się opiekowały. Rozpoznawały je po numerze łóżka porodowego lub wielkości rozwarcia szyjki macicy. Pracowały na wyznaczonych odcinkach, np. położna porodowa, połogowa, patologii ciąży, noworodkowa. Nie było całościowej opieki nad kobietą.