Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI WYNAGRODZENIE MINISTERSTO ZDROWIA PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Manifestacja pielęgniarek i położnych dla poparcia poprawek Senatu

21 czerwca 2022
Manifestacja pielęgniarek i położnych dla poparcia poprawek Senatu

W środę 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 przed Sejmem rozpocznie się manifestacja w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Decyzję o organizacji manifestacji w tym czasie podjął na posiedzeniu nadzwyczajnym Zarząd Krajowy OZZPiP.