Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RAK PIERSI MAMMOGRAFIA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA

Mammografia - przygotowanie i przebieg badania

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 15 października 2023
Mammografia - przygotowanie i przebieg badania

Za pomocą mammografii można wykrywać guzki (masy guzowate) od około 5,0 mm, a zmiany o charakterze mikrozwapnień mniejsze niż 1,0 mm, co pozwala na wykrycie choroby we wczesnym jej etapie, kiedy jeszcze nie można ich zauważyć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych wykonywanych przez lekarza.