Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA ONKOLOGICZNA OPIEKA POŁOŻNEJ MASTEKTOMIA EKSPANDER RAK PIERSI

Lewostronna mastektomia z powodu raka piersi z jednoczasowym założeniem ekspandera w realizacji opieki przez położną – opis przypadku

29 czerwca 2018

Rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak gruczołu piersiowego. Podstawowym sposobem leczenia raka gruczołu piersiowego jest chirurgiczne usunięcie guza z marginesem zdrowych tkanek lub leczenie oszczędzające polegające na usunięciu raka pierwotnego z węzłem wartowniczym i uzupełniającym radioterapii na piersi obszar.

Metoda podejść do pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi. W trakcie procesu pielęgnowania położna współpracuje z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Autorzy artykułu omawiają przypadek 52-letniej kobiety z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego, przygotowanej do wykonania mastektomii lewostronnej z założeniem ekspandera. Pokaż role i zadania położnej jako zebranie zbioru sprawującego opiekę okołooperacyjną. Specjalnie dla pacjentów wstępnej, wsparciu emocjonalnego, przygotowywanej do zabiegu operacyjnego oraz edukację w zakresie zachowań zdrowotnych po operacji.