Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI NADCIŚNIENIE TĘTNICZE DEMENCJA STARCZA CHOROBA ALZHEIMERA

Lecząc nadciśnienie redukujesz ryzyko demencji?

9 listopada 2022
Lecząc nadciśnienie redukujesz ryzyko demencji?

Nadciśnienie jest uznawane za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju zaburzeń otępiennych, na dodatek taki, na który mamy wpływ. Najczęściej bowiem możemy zapobiegać rozwojowi nadciśnienia, a jeśli już do niego dojdzie, istnieje szereg możliwości jego leczenia. Skuteczna terapia tej choroby to jednocześnie szansa na zdrowy mózg. Wskazują na to liczne badania.