Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE KARDIOLOGIA INTERNA GERIATRIA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE STYL ŻYCIA A NT EDUKACJA CHORYCH Z NT

Chorzy z nadciśnieniem tętniczym Pielęgniarka edukatorka

1 czerwca 2011

Przyczynę rozwoju nadciśnienia tętniczego można wykryć tylko w 5% przypadków. Rozpoznaje się wówczas wtórne nadciśnienie tętnicze, którego najczęstszą przyczyną są choroby nerek, choroby endokrynologiczne oraz przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, steroidów i leków przeciwbólowych. U pozostałej populacji chorych patogeneza tego schorzenia nie jest w pełni wyjaśniona. Samoistne nadciśnienie rozwija się na skutek uwarunkowań genetycznych oraz z powodu niezdrowego stylu życia.