Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 PANDEMIA

Znamy nowych członków Rady ds. COVID-19

10 lutego 2022
Znamy nowych członków Rady ds. COVID-19

Walka z pandemią koronawirusa wciąż trwa. Premier Mateusz Morawiecki powołał organ pomocniczy – Radę ds. COVID-19. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach Rady będą uczestniczyć także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz instytucji takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny.