Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI STRAJK PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ WYNAGRODZENIE

Dziś strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych

7 czerwca 2021
Dziś strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych

Jak podkreśla Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, głównym powodem akcji strajkowej i protestów jest procedowana obecnie w Sejmie i Senacie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która – zdaniem środowiska - nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.