Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI STRAJK

Fizjoterapeuci popierają protest pielęgniarek i położnych

3 czerwca 2021
Fizjoterapeuci popierają protest pielęgniarek i położnych

Krajowa Rada Fizjoterapeutów poparła, planowaną na 7 czerwca, akcję protestacyjną pielęgniarek i położnych.