Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI STRAJK PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Samorząd lekarski popiera protest pielęgniarek i położnych

26 maja 2021
Samorząd lekarski popiera protest pielęgniarek i położnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło poparcie dla zaplanowanego na 7 czerwca 2021 r. dwugodzinnego strajku ostrzegawczego pielęgniarek i położnych. Akcja protestacyjna jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.