Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI KRWIODAWSTWO KRWIOLECZNICTWO

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 22-26 listopada

22 listopada 2021
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 22-26 listopada

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują swoją krew potrzebującym.