Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGIA CUKRZYCA COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS GLIKEMIA

COVID-19 wśród pacjentów z cukrzycą

27 stycznia 2021

Cukrzyca (diabetes mellitus, DM) jest powszechną chorobą metaboliczną. Obecnie w Polsce choruje około 3,5 miliona osób. Niestety nadal część pozostaje niezdiagnozowana, a kolejną grupę stanowią osoby ze stanami przedcukrzycowymi. Według WHO cukrzyca została uznana za pierwszą niezakaźną pandemię. Tak liczna populacja pacjentów wymaga zwrócenia uwagi środowiska medycznego na specyfikę infekcji koronawirusem w grupie osób z cukrzycą, zapewnienie optymalnej profilaktyki, opieki i leczenia.

W zależności od regionu, 20–50% pacjentów z COVID-19 chorowało na cukrzycę. Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka rozwoju poważnych powikłań COVID-19, hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii (intensive care unit, ICU) oraz mechanicznej wentylacji, a tym samym większej śmiertelności.