Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DIABETOLOGIA GERIATRIA OSOBY STARSZE CUKRZYCA STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI CUKRZYCA TYPU 1 CUKRZYCA TYPU 2

Cukrzyca w wieku starszym

1 czerwca 2009

W Polsce ponad połowa chorych na cukrzycę to obecnie osoby w podeszłym wieku. Wśród chorych hospitalizowanych z powodu powikłań cukrzycy ponad 60% stanowią pacjenci zbliżający się do 70. roku życia. Rozpoznanie cukrzycy typu I zwykle jest łatwe, występują bardzo charakterystyczne objawy, takie jak silne pragnienie, częste oddawanie zwiększonych ilości moczu, gwałtowna utrata masy ciała, które mogą prowadzić do rozwoju śpiączki.

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się znacznie podwyższone stężenie glukozy we krwi i obecność glukozy w moczu. Rozpoznanie cukrzycy typu II jest znacznie trudniejsze, objawy są niełatwe do uchwycenia i długo nie budzą podejrzeń chorego. Szacuje się, że prawie połowa chorych na cukrzycę typu II nie jest świadoma swojej choroby.

Typowe objawy są następujące: utrata wagi, uczucie zmęczenia, częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, infekcje skórne (grzybice, czyraki), uczucie suchości w jamie ustnej, świąd sromu, zaburzenia widzenia. Należy zaznaczyć, że u pewnej grupy chorych nie występują żadne objawy choroby pomimo utrzymujących się wysokich wartości poziomu cukru.