Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA COVID-19

Eksperci rekomendują szczepienia kobiet w ciąży przeciw COVID-19

16 sierpnia 2021
Eksperci rekomendują szczepienia kobiet w ciąży przeciw COVID-19

Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) oraz amerykańskie Towarzystwo Medycyny Matczyno-Płodowej (SMFM), dwie wiodące organizacje zrzeszające lekarzy położników w USA zdecydowanie zalecają szczepienia przeciw COVID-19 kobiet w ciąży.