Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO

Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse: wzmocnienie pielęgniarskich kompetencji w diagnostyce klinicznej

materiał prasowy, 14 marca 2024
Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse

Aplikacje mobilne są skutecznym narzędziem poszerzania wiedzy i umiejętności w pielęgniarstwie. Można je uznać za efektywne akcesoria dodatkowe w edukacji zawodowej i w praktyce pielęgniarskiej, biorąc pod uwagę ich niski koszt, dużą wszechstronność, niezależność od granic regionalnych lub lokalizacji, działanie online i offline i elastyczne funkcje uczenia się użytkowników[1].