Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE KANIULACJA ŻYŁ SKALA BAXTERA

Skala Baxtera

20 czerwca 2011

Skala Baxtera służy do monitorowania i oceny przebiegu powikłań związanych z kaniulacją, czyli cewnikowaniem żył, służącym podawaniu pacjentowi dożylnie lekarstw i płynów bez konieczności wielokrotnego wkłucia się do naczynia.