Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE OPERACJA ANESTEZJOLOGIA NEFROLOGIA SKALA ASA

Skala ASA - skuteczna interwencja

3 września 2009

Skala ASA (American Society of Anesthesiologists) jest to stosowana powszechnie w anestezjologii klasyfikacja oceniająca ryzyko operacyjne związane z wystąpieniem poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie albo po nim.