Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2 marca 2022
Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Prezydium NRPiP opublikowało stanowisko w sprawie dramatycznej sytuacji na Ukrainie. Rada wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Apeluje również do środowiska pielęgniarek i położnych o udzielanie wsparcia ofiarom wojny.